De zee biedt legio kansen voor Nederland

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Tammo Bult, directeur van IMARES Wageningen UR.

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

De zee heeft Nederland gevormd: de kust, ons land, de polders, onze economie, onze mentaliteit. Dat de zee zo'n invloed heeft kunnen hebben, en nog steeds heeft, heeft alles te maken met de kansen die dit gebied aan mensen bood. Terpen en dijken zijn niet alleen aangelegd vanwege de veiligheid, maar vooral ook omdat hier wat te halen was: voedsel, onderdak, goede landbouwgrond, materialen.
Het feit dat onze voorouders die kansen hebben weten te zien en ook hebben weten te verzilveren, is de reden dat we nu met zijn allen in een van de drukst bevolkte gebieden ter wereld leven. In die zin heeft Nederland een voorbeeldfunctie hoe met weinig ruimte veel functies goed georganiseerd kunnen samengaan: waterbeheer, transport, handel, landbouw, wonen, werken, et cetera. Alles moet op de vierkante meter.

Lees het volledige artikel 'De zee biedt legio kansen voor Nederland' op de website van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.