DeltaNieuws, nieuwsbrief Deltaprogramma van december 2013

DeltaNieuws is uit, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma, een gezamenlijke uitgave van de deelprogramma's.

Cover Deltanieuws

In deze laatste editie van het jaar kunt u lezen over:

  • de informatie- en consultatieronde die half december van start gaat;
  • de Stuurgroep Deltaprogramma, die de stand van zaken van de deltabeslissingen en de organisatie van het Deltaprogramma na DP2015 besprak;
  • het overleg met de Kamer op 18 november.

Download de nieuwsbrief van Deltaprogramma december 2013 (0,6 MB)