Deltaprogramma 2013 aan Kamer aangeboden

Het op orde krijgen en houden van de waterveiligheid en zoetwatervoorziening is een miljardenopgave. Dit wordt bevestigd in het Deltaprogramma 2013 dat op 18 september door staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Logo Deltaprogramma

Ondanks goede voortgang ligt er nog veel werk om de dijken aan de huidige normen te laten voldoen. Op bepaalde plekken zoals in het rivierengebied, delen van Rijnmond-Drechtsteden en bij Almere is het risico op slachtoffers en economische overwegingen aanleiding om voor deze gebieden een hoger beschermingsniveau te onderzoeken. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar extra preventieve maatregelen zoals dijkversterkingen, maar ook naar ruimtelijke oplossingen en een verdere verbetering van de rampenbeheersing of een combinatie van die drie. Dat gebeurt de komende twee jaar.

Afhankelijk van de ontwikkeling van het klimaat en de economie kan de schade door watertekorten flink toenemen. Daarom is voor de zoetwatervoorziening in Nederland op termijn een nieuwe strategie nodig, zo is te lezen in het Deltaprogramma 2013. De peilstijging van het IJsselmeer met anderhalve meter is definitief van de baan. De zoetwatervoorraad in het IJsselmeer is voldoende te vergroten met minder peilstijging, in combinatie met flexibeler peilbeheer in de zomer.

Lees het volledige persbericht op rijksoverheid.nl.

Download het Deltaprogramma 2013.

Op 1 november aanstaande zal het 3e Nationaal Deltacongres in het teken staan van Deltaprogramma 2013.