Denk in kansen voor het Wad

Het Waddengebied is een oneindig mooi natuur- en cultuurgebied, waar men al eeuwen leeft, woont en werkt. Pier Vellinga van de Waddenacademie vertelt in Noordz over de kansen voor de Waddenregio door klimaatverandering.

Het wad bij Noorpolderzijl. Foto: Jan Huneman

Waarde

Als directielid en portefeuillehouder Klimaat en Water maakt Vellinga zich sterk voor meer onderzoek om nuchter te oordelen over effecten van klimaatverandering, zeespiegelstijging en droogte en gevolgen van gas- en zoutwinning. Klimaatverandering veroorzaakt onder meer zeespiegelstijging en droogte, maar biedt ook kansen als zilte landbouw.

De bijzondere omgeving stijgt in waarde als je natuurbeheer, landbouw en toerisme integreert, zegt hij. Meer onderzoek is noodzakelijk om te bepalen hoe we economie, ecologie en veiligheid beter – harmonieus en voor mens en dier – op elkaar laten aansluiten.

„De grenzen tussen water en land zijn heel hard door begrijpelijke eisen van zeewering, terwijl een dijk van klei met vis doorlatende passages net zo sterk kan zijn. Onderzoek toont aan dat we veiligheid en  natuurbeheer beter kunnen integreren. Bijvoorbeeld door dubbele dijken, zoals inmiddels in Delfzijl  aangelegd”, aldus Vellinga. „Spelen met zoet en zout kan voor landbouw en dus voor onze onze kennis, export en werkgelegenheid veel betekenen. We moeten in het Waddengebied juist ruimte bieden aan het vergaren van kennis en kunde, tegen het wereldwijde probleem van verzilting.”

Kansen

Politiek biedt enige tegenstand, aldus de portefeuille houder. „De politiek is star over Natura 2000gebieden – het netwerk van beschermde natuurgebieden – zoals het Wad. Dat belemmert het denken.” Want er zijn wel degelijk kansen, stelt Vellinga. „Klimaatverandering dwingt tot keuzes naar duurzame landbouw, die met natuurlijke grondstoffen ook hoge opbrengsten genereert. Het staat dichtbij natuurbeheer, waardoor het gebied aantrekkelijk blijft en zelfs toeristisch kan groeien.” En wat te denken van de mogelijkheden voor energie, vertelt hij. „Wind op zee en zon worden de grootste energiebronnen vanuit beschikbaarheid en verdienmodel. De Afsluitdijk en het Marsdiepzijn interessant als proeftuin voor onderzoek naar getijden als energiebron en opwekking van energie van zout naar zoet. Wind en zon zullen op termijn wel meer lonend blijken. Zeker als we er in slagen energie te bufferen, zoals bij diepe geothermie: Water als opslagmedium van energie.”

Uniek verhaal

Vellinga wil het unieke verhaal van het Waddengebied meer uitdragen: „Vertel over de context van dit landschap achter de dijken, refereer aan de kracht van de natuurlijke en culturele vrijheden zoals die ook binnen Culturele Hoofdstad 2018 worden uitgedragen. Denken in kansen is een voorwaarde, omdat het Waddengebied als leefgebied en bron van inkomsten van groot belang is voor de Friese regio.”

Dit artikel verscheen in de mei-editie van noordz, een ondernemersbijlage van NDC mediagroep. Het thema van deze editie is water. Bekijk hier het complete magazine.