Derde Waddenlezing gehouden: 'De paradox van natuurbehoud in een veranderende wereld'

Op maandag 6 december hield professor Peter Herman in Leeuwarden de derde lezing in de reeks 'Waddenlezingen' die de Waddenacademie in samenwerking met de Nationale UNESCO Commissie, Tresoar en het Fries Museum organiseert.

Ondanks de gladheid en de mist waren zo'n vijftig bezoekers naar de Kanselarij gekomen om professor Herman, Hoofd van de werkgroep Ruimtelijke Ecologie van het  Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en hoogleraar Estuariene Ecologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, te horen spreken over de onderlinge samenhang van natuurlijke processen in een veranderende wereld. In zijn lezing benadrukte hij de rol van de mens, en van de menselijke waardering van natuur, en pleitte hij voor een strategie van natuurbehoud op lange termijn, die rekening houdt met het grote belang van menselijke waarden. Met het zicht op de toekomst moeten we ons niet vastklampen aan ideaalbeelden van de natuur in de Waddenzee, maar open oog houden voor zowel de krachten die spelen in de natuur, als de krachten die spelen in de menselijke maatschappij, aldus professor Herman.

De lezing van professor Herman is ook gepubliceerd in het Friesch Dagblad.

De volgende Waddenlezing is op maandag 7 februari 2011. Dan zal professor Henk Folmer spreken over de economische waardebepaling van het waddengebied.