Derde Waddenlezing: Werken en wonen in het Waddengebied

Op 3 maart hield Jouke van Dijk, voorzitter van de directie van de Waddenacademie en verantwoordelijk voor de portefeuille economie, de derde van de serie Waddenlezingen "Wetenschap over het Wad" die de Waddenacademie in samenwerking met de Volksuniversiteit Fryslân in februari en maart organiseert.

Lezing Jouke van Dijk in de bibiliotheek in Leeuwarden. Foto: VUFrsylan.
Lezing Jouke van Dijk in de bibiliotheek in Leeuwarden. Foto: VUFrsylan.

De zaal zat wederom goed vol met ongeveer vijftig belangstellenden die aandachtig luisterden naar het verhaal van Jouke van Dijk. Hij vertelde over wonen en werken in het Waddengebied en hoe dat te combineren valt in een uniek natuurgebied met de Werelderfgoed-status en met een kwetsbaar ecosysteem.

Van Dijk ging ook in op vragen als hoe staat het met de ontwikkeling van de bevolking en de leefbaarheid, en met de economie en arbeidsmarkt? In het Waddengebied vinden vele economische activiteiten plaats: toerisme, landbouw, visserij, gaswinning, zoutwinning, energieproductie, havens et cetera. Welke activiteiten passen wel en welke niet in of bij het Werelderfgoed Wadden? Kunnen natuur en economie elkaar versterken of moeten we kiezen voor het een of het ander? Wie moet/mag die keuzes maken en wie draagt de lusten en de lasten?

Bekijk de presentatie Werken en wonen in het Waddengebied (pdf 5 Mb).

Op 10 maart verzorgt Meindert Schroor de vierde lezing: Waddenzee - Waddenland. Hij zal vertellen over het Waddengebied dat meer is dan een natuurgebied. Het is al eeuwenlang ook een landbouwgebied, een leverancier van grondstoffen en energie, van menselijk kapitaal en ruimte. Tegenover het vijftigtal eilanden staat een minstens zo groot aantal kustregio's. Elk met hun eigen kenmerken, maar vooral met overeenkomstige trekken. Op dat laatste zal in de lezing worden ingegaan.

Meer informatie over de volledige lezingenreeks.