'Dichter bij het Wad', poëtische Wadblikavond

Op maandag 12 december is de derde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik. Bert Looper, directeur van Tresoar, heeft hiervoor een literair programma samengesteld rond het Wad en de Friese literatuur.

Wadblik

Het samenspel van zee en kust, natuur en cultuur, ontspanning en bedrijvigheid maakt het waddengebied tot een unieke poëtische ruimte. Grootheden uit de Nederlandse literatuur, zoals Jan Jacob Slauerhoff en Jan Wolkers, vonden er hun inspiratie. In deze aflevering van Wadblik belichten we de dichterlijke kant van het waddengebied. De avond begint met een lezing van Bert Looper over de betekenis van het waddengebied in de Friese literatuur. Daarna draait het Fries Film Archief historisch filmmateriaal van het waddengebied dat speciaal voor deze avond is gemixed met geluidsopnames van ‘waddendichters’, in diverse ‘waddentalen’. De avond wordt afgesloten met een optreden van Abe de Vries, bekend Fries dichter en winnaar van de Gysbert Japicxprijs (2005). Na de pauze brengt hij zijn programma Reizgjende Kust/Travelling Coast, waarin hij het kustgebied verbeeldt in fotografie en poëzie.  

Wadblik is een initiatief van de Waddenacademie, Fries Museum, Film in Friesland en de Nationale Unesco Commissie, waarin lezingen worden gekoppeld aan historisch beeldmateriaal. Het volledige programma van Wadblik, dat loopt tot en met mei 2012, vindt u hier. Via deze pagina kunt u ook van eerdere Wadblikavonden filmmateriaal bekijken. 

Plaats: Filmhuis Leeuwarden
Datum: 12 december 2011
Tijd: 20.00-22.00 u. 
Toegang: gratis, maar ‘Kom op tijd, vol is vol’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Klaas Deen
bestuurssecretaris Waddenacademie 
klaas.deen@waddenacademie.knaw.nl
058 – 2339031 of 0614401374