Dijkexperimenten langs de Wadden?

Als voorbereiding op de zeespiegelstijging willen Nederlandse kennisinstituten in het Waddengebied experimenteren met innovatieve dijkconcepten.

Cover rapport innovatieve dijken

Ze willen aan de slag met de Deltadijk, de Superdijk en de ‘dijk die zich laat combineren met bebouwing’. Het recent verschenen Alterra rapport "Verkenning Innovatieve dijken in het Waddengebied" toont concrete dijken in het gebied en geeft aan welke bouwtechnische aanpassingen er kunnen worden uitgetest.

Lees het volledige artikel met achtergronden op kennislink.nl.