Discussie over nut en noodzaak windmolens

Op 28 maart besloot de regering om definitief 11 gebieden aan te wijzen die geschikt zijn voor grote windmolenparken op land. Het kabinet en de provincies willen de windturbines concentreren in de meest geschikte gebieden.

Windmolens nabij Eemshaven. Foto TS.

De Structuurvisie bevat een visie op de ruimtelijke ordening: de doelstelling moet worden gehaald met behoud van de afwisseling van landschappen die Nederland zo kenmerkt. De windmolens moeten onder meer komen in de gebieden Eemshaven, Delfzijl, Wieringermeer en IJsselmeer Noord. Zie: Nieuwsbericht op waddenzee.nl.

Er is de nodige discussie over deze plannen. Emeritus hoogleraar Pieter Lukkes schreef een opinieartikel in de Leeuwarder Courant waarin hij stelt dat de plaatsing van windmolens nut noch noodzaak heeft. Lees het volledige artikel Windmolens verspilling van 60 miljard in de Leeuwarder Courant.