Dr. Katja Philippart nieuw bestuurslid Ecologie Waddenacademie-knaw

Met ingang van 1 januari 2013 is dr. Katja Philippart, onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituur voor Onderzoek der Zee (NIOZ), het nieuwe bestuurslid Ecologie bij de Waddenacademie. Zij volgt prof.dr. Peter Herman op, die de portefeuille tot 1 september 2012 heeft bekleed.

Katja Philippart op het internationale waddensymposium van 21-23 november 2012. Foto: Zwanette Jager

Met dr. Philippart krijgt de Waddenacademie een wetenschappelijk vooraanstaand en communicatief zeer bedreven onderzoeker in haar gelederen. Ze studeerde Biologie aan de Universiteit van Wageningen en promoveerde in 1994 bij prof.dr. Wim Wolff op het proefschrift ‘Eutropication as a possible cause of decline in the seagrass Zostera noltii of the Dutch Wadden Sea’.

Naast talrijke wetenschappelijke publicaties over de Waddenzee is Katja Philippart ook coördinator van twee grote multidisciplinaire Wadden onderzoeksprojecten, IN PLACE en WaLTER.

Met de benoeming van Katja Philippart is het bestuur van de Waddenacademie weer volledig. De KNAW heeft dr. Philippart in eerste instantie benoemd tot 1 juli 2014.

Voor meer informatie:
Klaas Deen
Klaas.deen@waddenacademie.knaw.nl
bestuurssecretaris Waddenacademie-knaw
Ruiterskwartier 121a
8911 BS  Leeuwarden
tel: 058-2339031
mob: 06-14401374