Draagvlak windturbines kan breder

Maak coöperaties eigenaar van windmolens en werk aan het design. Dat maakt het draagvlak groter, denkt Jos Bazelmans. Nico Hylkema van de Leeuwarder Courant interviewde hem over dit standpunt.

Windmolens oud en nieuw nabij de Eemshaven. Foto: Thea Smit

Cultuur-historicus Bazelmans, hoofd kennis van de rijksdienst voor cultureel  erfgoed en lid van de Waddenacademie, kijkt graag naar oude windmolens. Wie beweert dat over enkele decennia de nieuwe windturbines als erfgoed gewaardeerd worden, maakt zich er volgens hem te gemakkelijk van af.

Hij heeft begrip voor de tegenstanders. Zeker daar waar mensen echt last hebben van het geluid en de slagschaduw zonder dat ze er ook maar enig profijt van hebben. De eigenaar de lusten en de rest de lasten, zo omschrijft hij de oorzaak van veel weerzin tegen windturbines.

Lees het volledige artikel uit de Leeuwarder Courant: Draagvlak windturbines kan breder (pdf 125 kB).