Drones en de Waddenzee

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jannes Heusinkveld, werkzaam bij The Fieldwork Company, een bedrijf dat is gespecialiseerd in dataverzameling binnen ecologisch onderzoek.

Opname van zeegraskartering met een drone. Foto: Jannes Heusinkveld.

Drones zijn sinds een aantal jaren niet meer weg te denken uit onze samenleving. Met deze groei van markt en techniek komen ook allerlei airborne-toepassingen ineens binnen handbereik, en dat geldt zeker ook voor ecologisch onderzoek. Karteringen (terreinen in kaart brengen), tellingen en terreinmodellering zijn slechts enkele voorbeelden van wat er tegenwoordig mogelijk is met een drone. Waar dit voorheen enkel en uitsluitend lopend of vanuit een vliegtuig/helikopter kon worden gedaan, is er nu een extra mogelijkheid ontstaan.

Doordat de inzet van drones boven natuurgebieden relatief nieuw is, ontbreekt het echter aan gedegen inzicht van de effecten hiervan op de aanwezige fauna (vogels, zoogdieren, etc). Voor veel toepassingen binnen ecologisch onderzoek zal hieraan de komende tijd dan ook moeten worden gewerkt

Lees het volledige artikel: Drones en de Waddenzee  op de website van het Friesch Dagblad. Hier kunt u ook reageren op het artikel.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.