Earth, worms & birds

Weidevogel en boer zijn gebaat bij ruige stalmest. In agrarische graslanden spelen rode wormen een sleutelrol in de bodemvruchtbaarheid en in de voedselvoorziening van weidevogels. RUG-onderzoeker Jeroen Onrust onderzocht de wisselwerking tussen boeren, wormen en weidevogels.

Cover thesis Jeroen Onrust

Hij concludeert dat de rol van rode wormen wordt gehinderd door uitdroging en een gebrek aan ruige stalmest. Zijn bevindingen zijn van belang voor het natuurinclusief boeren.

Op 15 december 2017 verdedigt hij zijn proefschrift aan de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen

Jeroen Onrust behoort tot de eerste lichting van UCF (University Campus Fryslân) promovendi, de voorloper van de RUG Campus Fryslân. Jeroen was één van de vijf promovendi die via de Waddenacademie hun promotieonderzoek verrichten.

Het proefschrift van Jeroen Onrust Earth, worms & birds is opgenomen in het overzicht wadden gerelateerde proefschriften.

Lees ook het artikel in NRC naar aanleiding van de promotie: Wormen zijn ideale boerenknechten (pdf 0,5 Mb).