Economische kengetallen garnalenvisserij op een rij gezet

Uit een door LEI Wageningen UR in opdracht van de Waddenacademie uitgevoerd onderzoek blijkt dat in de periode 2012-2014 in de landen rond de Noordzee ruim 500 schepen actief zijn in de garnalenvisserij. Daarvan varen iets minder dan 200 onder Nederlandse vlag. In 2015 hebben 89 schepen een zogenaamde GK-vergunning, die noodzakelijk is om op de Waddenzee op garnalen te mogen vissen.

Garnalenkotter in de Waddenzee. Foto: TS

 De Waddenacademie heeft op 16 december het onderzoek van het LEI aangeboden aan het Waddenfonds, waar het in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 8 maart 2016 is besproken. Het onderzoek is een aanvulling op het eerder verschenen advies Garnalenvisserij.

In termen van aanvoer, omzet en werkgelegenheid bedraagt het aandeel van de garnalenvisserij in de Waddenzee ongeveer 10-12% van het totaal van de landen rond Noordzee. Nederland heeft veruit heeft grootste aandeel met ca. 50%, gevolgd door Duitsland met ca. 35%. Het aandeel van de Waddenzee bedraagt ongeveer 25% van het Nederlandse aandeel. De directe werkgelegenheid in de garnalenvisserij in Nederland bedraagt over de periode 2012-2014 ongeveer 450 fte gemiddeld, waarvan 93 tot 113 fte is toe te schrijven aan de garnalenvisserij op de Waddenzee.  

In de afgelopen jaren waren ongeveer 10 Nederlandse bedrijven actief in het verwerken en verhandelen van Noordzeegarnalen. De belangrijkste Nederlandse bedrijven die Noordzeegarnalen verwerken zijn Heiploeg (Zoutkamp), Klaas Puul (Volendam) en Lenger Seafoods (Harlingen). Naar schatting wordt minimaal 75% van de Noordzeegarnalen die in de Waddenzee wordt gevangen door deze bedrijven verwerkt. Naar schatting 80% van de omzet van de deelsector Noordzeegarnalen werd in 2013 gerealiseerd in het buitenland.  De overige 20% van de omzet bestaat uit afzet op de binnenlandse markt (grootwinkelbedrijven, grootverbruik en visdetailhandel) en interne leveringen aan andere visverwerkende bedrijven en visgroothandels in Nederland. De werkgelegenheid in Nederland van de bedrijven die als belangrijkste economische activiteit de verwerking van Noordzeegarnalen hebben bedroeg in 2013 480 werkzame personen en 410 fte.

Lees  het volledige rapport Economische kengetallen garnalenvisserij; (pdf 0,9 Mb) en de aanbiedingsbrief (pdf 0,2 Mb) van de Waddenacademie.

Meer adviezen van de Waddenacademie aan het Waddenfonds.