Economische winst te halen uit sterk merk Waddenzee

Europees project Prowad Link gelanceerd in Leeuwarden

Excursie op het wad. Foto: TS

Leeuwarden | Hoe kunnen de natuurwaarden van het Waddengebied worden ingezet om banen en economische groei te creëren, met behoud van die natuur? Die vraag stond gisteren centraal bij de lancering van het internationale project Prowad Link, in de Kanselarij in Leeuwarden.

Het gaat om een zogeheten Interreg-project, voor 1,8 miljoen euro gesubsidieerd vanuit het Europese fonds voor regionale ontwikkeling. Prowad Link loopt tot de zomer van 2021 en er zijn partners betrokken uit Nederland, Duitsland, Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Vanuit Nederland zijn de gemeente Ameland, de provincie Fryslân, het ministerie van LNV, de Waddenacademie en de Campus Fryslân vertegenwoordigd.

Lees hier het volledige artikel: Economische winst te halen uit sterk merk Waddenzee gepubliceerd in het Friesch Dagblad op 5 februari 2019.

Lees meer over het Interreg proejct Prowad Link