Ecotopenkaart geeft inzicht in natuur Waddenzee

Voor een goed beheer van gebieden zoals de Waddenzee is een consistent en eenduidig inzicht in de veranderingen van de diverse landschappelijke eenheden van groot belang. Eén van de manieren om veranderingen in ecosystemen en landschappen inzichtelijk te maken is met ecotopenkaarten.

Screenshot ecotopenkaart

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft daarom opdracht verleend aan Wageningen Marine Research om een ecotopenkaart Waddenzee te vervaardigen volgens de typologie van ZES.1. Dit is de standaard aanpak van Rijkswaterstaat volgens hun Zoute Wateren Ecotopen  Stelsel. Deze kaart, en het onderliggende rapport, zijn nu digitaal beschikbaar.

Lees het volledige bericht op de website van Programma naar een Rijke Waddenzee