Eerste nieuwsbrief Economie & Ecologie Eems-Dollard

De eerste nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) is verstuurd door de nieuwe projectleider Henk Smit, die onlangs van start is gegaan. Hij werkt in opdracht van natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven en overheden aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma E&E met natuur, milieu en economische projecten.

De nieuwsbrief informeert over de laatste ontwikkelingen rondom de Eems. In deze eerste versie wordt het Werkplan Ecologie en Economie in Balans in uitvoering behandeld; Is er een update over de voortgang in de Voorstudie Eems-estuarium; De ondertekening van de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta; Een korte terugblik op de Biobased Dagen; Ook komt het Realisatieprogramma Eems aan bod; en de positieve reactie van Staatssecretaris Dijksma.

Lees de Nieuwsbrief Economie en Ecologie in balans (pdf 0,1 Mb).