Eerste promotie RUG/Campus Fryslân binnenkort een feit

In 2011 is de stichting University Campus Fryslân (UCF) gestart. Belangrijk onderdeel vanaf de start is de Graduate School, waarbinnen promotieonderzoek wordt gedaan naar de Friese hotspots.

Op dit moment zijn er zo’n 35 Campus Fryslân-PhD's, die werkzaam zijn bij de NHL University of Applied Sciences, Stenden University of Applied Sciences, Partoer, UTwente, MCL, Dairy Campus, Tresoar, TTI Wetsus, Fryske Akademy en de Waddenacademie.

Met ingang van 1 januari 2016 is de UCF afgesloten en zijn de taken overgenomen door de RUG/Campus Fryslân. Binnenkort zal de eerste promotie binnen het kader van de RUG/Campus Fryslân plaatsvinden, een bijzonder moment. Wetsus promovenda Anna Casadellà verdedigt op 1 april om 11 uur in de Oranjezaal van het stadhuis in Leeuwarden haar proefschrift Ion-selective membranes for the recovery of ammonium and potassium.

Meer informatie op de website van RUG/Campus Fryslân.