Eerste publieksactiviteiten Kening fan 'e Greide

Start Collegetour en serie debatavonden op 12 februari.

Grutto. Foto: Kening fan 'e Greide

Kening fan 'e Greide is een burgerinitiatief dat aandacht vraagt voor de toekomst van het weide- en cultuurlandschap. Om alle lagen van de bevolking te bereiken en te mobiliseren, worden er uiteenlopende, aansprekende activiteiten georganiseerd. Zo zijn er streeksessies, een Collegetour, debatavonden en komen er educatieprojecten.

Op 12 februari vinden de eerste publieksactiviteiten van burgerinitiatief Kening fan 'e Greide plaats. Decor is het atrium van Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. 's Middags is er een Collegetour met WNF-directeur Johan van de Gronden en de bekende Britse onderzoeker Jonathan Loh. Beide leiden 's avonds een open debat op dezelfde locatie. Een week later, op 19 februari in Gaastmeer, vindt de eerste 'streeksessie' plaats.

De Collegetour is geïnspireerd op het gelijknamige format van de NTR, al heeft de Kening-variant in het Fries Natuurmuseum een vaste standplaats. De eerste editie start om 16.00 en duurt tot ongeveer 17.30. In die tijd gaan Loh en Van de Gronden in gesprek met studenten van diverse groen-opleidingen (al kunnen ook niet-studenten zich online inschrijven). Beide vertellen over biodiversiteit, hun beroep en kijk op de wereld, met speciale aandacht voor het weidevogellandschap.

Open debatavond
Het debat dat volgt (20.00 – 22.00) kent een bredere doelgroep. Hier zal meer inhoudelijk worden ingegaan op ideeën, plannen, draagvlak en onderzoek naar het leven in en rondom ons weidevogellandschap. Waar Van de Gronden met name zal bijdragen aan de discussie over biodiversiteit, voedt Loh het debat met kennis over zijn (veelbesproken) onderzoeksgebied: de relatie tussen biodiversiteit en taal & cultuur. Het geheel wordt muzikaal begeleid door Soli Brass.  

Onthulling door gedeputeerde Kramer
Op de debatavond zal de Friese gedeputeerde Johannes Kramer het officiële Kening fan 'e Greide-schildje onthullen. Deze wordt bevestigd aan de buitenmuur van het Natuurmuseum, wat daarmee tot 'broednest' van het burgerinitiatief wordt gedoopt. “Als je wilt dat het publiek in aanraking komt met dit project, ben je in het Natuurmuseum op de goede plaats”, vertelt directeur Gerk Koopmans op de website van Kening fan 'e Greide. Koopmans deelt het museum graag met de Kening: “Dit museum is meer dan een collectie. Wij willen laten zien dat het landschap waarde heeft en wat die waarde is. Maar ook dat het zorg en aandacht nodig heeft.”

Streeksessies & burgerjury
Een initiatief van Kening fan 'e Greide dat de komende maanden eveneens veel aandacht krijgt, is het formeren van een burgerjury. Daarvoor vindt eerst een aantal debatten, zogenaamde streeksessies, in de provincie plaats, waarbij met geïnteresseerden wordt gesproken over de waarde van het weidelandschap voor Fryslân. Uit de deelnemers van alle debatten wordt medio april een twaalfkoppige jury geselecteerd. Op 19 februari wordt er afgetrapt in Gaastmeer. Waarna nog streeksessies volgen op Ameland, in Jorwert, Wâlterswâld, Gorredijk en de laatste op 2 april in Leeuwarden.

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en te vinden op www.keningfanegreide.nl. Op de website kan men zich eveneens inschrijven.