Eerste van zeven Waddenlezingen in de Kanselarij

Werelderfgoed meer dan een mooi plaatje

In 2009 kreeg de Waddenzee de status van Werelderfgoed toegekend door de Unesco. Greetje van den Bergh legt uit waarom het gebied op die manier is onderscheiden, en wat de consequenties van de Werelderfgoedstatus zijn.

De Waddenzee is prachtig. Steeds als ik van Fryslân naar Noord-Holland ga, rijd ik even de afrit Breezanddijk op. Even naar de Waddenzee kijken. En of het nu een zonnige zomermiddag is, een heldere winteravond of een stormdag, het is altijd even fascinerend. Lucht, water en horizon scheppen in een altijd wisselend spel van kleuren en lijnen een ruimte die een magische aantrekkingskracht heeft. Steeds weer anders, en toch een gevoel van eeuwigheid. Maar dat is niet waarom de Unesco de Waddenzee de status van Werelderfgoed heeft toegekend.
Wat waren de redenen dan wel? In de reeks lezingen die de Waddenacademie samen met de nationale Unesco-commissie organiseert, gaan we daar uitvoerig op in. Ik zal vandaag iets vertellen over het Werelderfgoedprogramma, over hoe het werkt, en wat het betekent om in de lijst van Werelderfgoed te worden opgenomen.

Volledige artikel op website van het Friesch Dagblad