Eerste Waddenarchieven online beschikbaar

De eerste resultaten van het project Waddenarchieven zijn op de website van de Waddenacademie geplaatst. Het gaat om inventarisaties van archieven van diverse beheersorganisaties die actief zijn in het waddengebied: Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Het Groninger Landschap.

Foto: Linda Koopman

Wist u dat Rijkswaterstaat vanaf begin 19e eeuw gegevens heeft verzameld over het waddengebied, bijvoorbeeld over het beheer van dijken en duinen? Dat er reeds tussen 1868 en 1881 vergunningen werden afgegeven voor de aanleg van oesterputten in Den Helder? Dat Rijkswaterstaat vanaf 1843 het beheer over het meteorologisch observatorium in Den Helder had en dat er in de archieven daarom vele oude waarnemingen over het weer op de wadden te vinden zijn? Dat de archieven van Rijkswaterstaat bovendien diverse staten en kaarten van peilingen, lodingen en waterstanden bevatten? En dat er in het Noord-Hollands Archief zelfs staten liggen van 17e-eeuwse metingen, destijds in het westelijk waddengebied uitgevoerd in opdracht van de Gecommitteerde Raden van West-Friesland en Noorderkwartier?

Dit is slechts een kleine greep uit de overzichten van waddenarchieven die de Waddenacademie nu online heeft geplaatst. Het beheer van het waddengebied blijkt reeds enkele eeuwen in volle gang. Het thema Beheer is als eerste uitgewerkt. Andere thema?s waarvan de komende maanden overzichten van archieven online zullen worden geplaatst, zijn visserij, landaanwinning en bedijking, klimaat, toerisme en recreatie, energie en delfstoffen en reddingswezen.

Het project Waddenarchieven is in de eerste plaats bedoeld om het wetenschappelijk onderzoek naar het waddengebied - de kerntaak van de Waddenacademie - te ondersteunen. Daarnaast zijn waddenarchieven interessant voor bewoners, bestuurders en bezoekers van het waddengebied die zich nader willen verdiepen in de geschiedenis van het gebied. Archieven vormen een belangrijk onderdeel van ons erfgoed en schatgraven in de archieven kan zeer de moeite waard zijn.

De Waddenacademie onderzoekt op dit moment samen met InterWad en Tresoar op welke wijze de waddenarchieven die nu beschikbaar komen optimaal toegankelijk kunnen worden gemaakt via een online archiefsysteem met een gebruikersvriendelijke zoekfunctie.   

Bekijk de Waddenarchieven online

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Syds Wiersma, projectleider: 058-2339032, syds.wiersma@waddenacademie.knaw.nl