Eerste Waddenlezing in samenwerking met Volksuniversiteit nu beschikbaar

Op 9 februari jl. hield dr. Hessel Speelman, vicevoorzitter en directielid geowetenschap bij de Waddenacademie, de eerste van de serie Waddenlezingen "Wetenschap over het Wad" die de Waddenacademie in samenwerking met de Volksuniversiteit Fryslân de komende tijd organiseert.

Hessel Speelman tijdens de waddenlezing Geowetenschap

Ruim veertig belangstellenden luisterden geboeid naar het verhaal van Hessel over hoe het Waddengebied in de afgelopen tienduizend jaar is ontstaan.

Het Waddengebied zoals we dat nu kennen, is het resultaat van processen op verschillende tijd- en ruimteschalen: van oeroud tot nu, van diep in de aarde tot aan (en boven) het aardoppervlak en van golfribbeltjes tot grote eilanden.

Hessel Speelman besprak drie thema's: Als eerste de ondergrond van het Waddengebied, met ook winning van bijvoorbeeld aardgas en grondwater en de effecten daarvan. Als tweede het ontstaan en de ontwikkeling van het Waddengebied vanaf de laatste ijstijd tot heden. En als derde de morphodynamiek van de Wadden (de klein- en grootschalige sedimentdynamiek) die de grondslag vormt van de status van de Wadden als Werelderfgoed.

Bekijk hier de presentatie van Hessel Speelman (pdf 3 Mb). 

Op 17 februari verzorgt dr. Katja Philippart, directielid ecologie, de tweede Waddenlezing. Zij zal spreken over wat er in de modder van het wad allemaal leeft.

Meer informatie over de volledige lezingenreeks.