Eindevaluatie programma Zee- en Kust Onderzoek

Een internationale commissie heeft het Nationaal programma zee- en kustonderzoek (ZKO) geëvalueerd. Met deze publicatie wordt het ZKO-programma afgesloten.

Cover evaluatierapport NWO-ZKO

ZKO ontstond in 2007 vanuit een gemeenschappelijk initiatief van NWO Aard- en Levenswetenschappen, verschillende ministeries (het huidige OC&W en EZ), de NAM en later ook andere private stakeholders. In de periode 2008 – 2011 zijn er zeven calls uitgezet langs drie thematische lijnen: Veranderende Draagkracht (Waddenzee), Noordzee en Oceanen. Daarnaast was er een transnationale call in samenwerking met het Duitse ministerie voor onderwijs en wetenschap BMBF. Met 21 miljoen euro werden in totaal 16 overkoepelende projecten gefinancierd.

De evaluatiecommissie is overwegend positief over de wetenschappelijke kwaliteit van het programma en concludeert dat ook de andere doelen gedeeltelijk bereikt zijn. Het ZKO programma is er niet volledig in geslaagd om het gat tussen fundamenteel en beleidsgericht onderzoek te dichten, maar er zijn belangrijke eerste stappen gezet.

Download het rapport Eindevaluatie Nationaal programma zee- en kust onderzoek via de NWO website.

Meer over NWO-ZKO op de NWO website