Engelstalige uitgave Eilanden Natuurlijk

Het in 2008 uitgebrachte boek: "Eilanden Natuurlijk. Natuurlijke ontwikkeling en veerkracht op de Waddeneilanden" wordt binnenkort uitgeven in een engelse vertaling.

Cover

Pavel Kabat, voorzitter van de Waddenacademie verzorgt het voorwoord in deze engelse uitgave.

Het boek "Eilanden Nauurlijk" is een uitgave van Het Tij Geleerd, een samenwerkingsverband van natuurorganisaties en onderzoeksinstellingen die actief zijn in het
waddengebied (zie www.hettijgeleerd.org).

Vanaf januari 2012 ligt het boek "Back to basics. Natural dynamics and resilience on the Dutch Wadden Sea Barrier Islands" in de boekhandel. Het is ook te bestellen bij:

Rijksuniversiteit Groningen
Center for Energy and Environmental Studies (IVEM)
Nijenborgh 4
9747 AP Groningen
The Netherlands