Essay: Bevochten Schoonheid. Een eeuw welstandsadvisering in Fryslân

Hûs en hiem, de welstandsorganisatie van en voor de Friese gemeenten vierde in september 2015 het 90-jarig bestaan. Het bestuur van hûs en hiem heeft Meindert Schroor gevraagd een essay te schrijven om kernachtig de geschiedenis van 100 jaar welstandsadvisering in Fryslân vast te leggen.

Cover essay Bevochten schoonheid

Het essay ‘Bevochten Schoonheid’ werpt een blik op ruim een eeuw welstandsadvisering in Friesland. Daaruit blijkt onder andere dat welstand zich telkens weet aan te passen aan stelselherzieningen en positie kiest bij de ruimtelijke vraagstukken van de tijd. Het maatschappelijk debat over nut en noodzaak van welstand is overigens  ook van alle tijden.

Kan het zijn dat de ‘heilzame bemoeizucht’ en de ‘waakzaamheid’ van de Schoonheidscommissie en diens opvolgers ertoe heeft bijgedragen dat Fryslân – enkele jaren geleden – tot mooiste provincie van Nederland is uitgeroepen?

Download het essay Bevochten Schoonheid; Een eeuw welstandsadvisering in Fryslân hier.