Europa zet koers uit op onderzoekssamenwerking voor oceanen

De Europese Commissie wil de samenwerking en coördinatie van beleid met betrekking tot de marine en maritieme wetenschappen versterken. Hiervoor dienen de lidstaten een gezamenlijke visie te hebben over het behoud van gezonde en productieve zeeën en oceanen in Europa. Dat blijkt uit de aanbeveling die de Commissie heeft aangenomen op het Joint Programming initiative 'Healthy and Productive Seas and Oceans' (JPI Oceans).

Adviezen
In de aanbeveling moedigt de EC de lidstaten aan om:

  • een strategic research agenda (SRA) aan te nemen die middellange tot lange termijn verwachtingen en doelen vaststelt met betrekking tot zee- en oceaanonderzoek;
  • acties te ondernemen die deel uitmaken van de SRA het implementatieplan;
  • een efficiënte managementstructuur op het gebied van oceaanonderzoek op te zetten, met een mandaat met regels en procedures voor samenwerking en coördinatie en de implementatie van de SRA;
  • de SRA via hun nationale onderzoeksprogramma's te implementeren;
  • samen te werken met de EC om mogelijke initiatieven op te zetten om daarmee andere lidstaten te helpen de SRA te ontwikkelen;
  • rapporteren aan de Commissie te informeren over de stand van zaken.

Tijdlijn
Door middel van deze aanbevelingen poogt de Commissie het beleid met betrekking tot de zeeën en oceanen verder vorm te geven, zonder enige verplichting op te leggen. De Raad Concurrentievermogen zal van 5 en 6 december aanstaande deze aanbevelingen verder verwerken om de toewijding van lidstaten aan het JPI Oceans te vergroten.

Meer informatie:
Aanbevelingen: Commission recommendation on the research joint programming initiative 'Healthy and Productive Seas and Oceans'. 
Website: JPI Oceans