'Evaluatie monitoring aardgaswinning Waddenzee schiet tekort'

Het is niet te controleren of de methodes waarmee in de periode 2007-2012 werd gemeten of gaswinning onder de Waddenzee leidt tot bodemdaling, geschikt en voldoende betrouwbaar zijn. Dat stelt de commissie voor de Milieu Effect Rapportage (Mer) naar aanleiding van de evaluatie van het zogenoemde monitoringsprogramma over de periode 2007-2012.

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Dit monitoringsprogramma is in het leven geroepen omdat -voorheen omstreden- aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen volgens het ´hand-aan-de-kraan'-principe geschiedt. Dat betekent dat aardgaswinning in het gebied is toegestaan, maar teruggebracht of zelfs gestopt wordt bij teveel bodemdaling en/of aantasting van de natuur in en rond de Waddenzee. Het monitoringsprogramma moet hier inzicht in bieden.

Lees het volledige bericht op Energeia.nl.

Lees de brief van de commissie MER en de evaluatie van het monitoringsprogramma.