Experiment klimaatbuffer Zuidwest Ameland start

Op 4 juni 2012 startte het experiment Klimaatbuffer Zuidwest Ameland. Zeven partijen (Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân Ministerie van I&M, gemeente Ameland, programma Rijke Waddenzee, de Waddenvereniging en Vogelwacht Hollum-Ballum) tekenden voor de toekomst van het waddenprogramma Zuidwest Ameland.

Broedvogels op de kwelder De Feugelpôlle. Foto: Thea Smit
Grote sternenkuiken net uit het ei. Foto: Thea Smit

 Dit deden ze door onder aan de dijk in de buurt van de Feugelpôlle een gezamenlijk kunstwerk te maken.

De Feugelpôlle
De Feugelpôlle is een kwelder aan de zuidwestkust van Ameland. Het is een bijzondere broedplaats van de op één na grootste kolonie grote sterns van West-Europa. De afgelopen jaren verdween een deel van de kwelder. Dit komt door de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee tussen Ameland en Terschelling. Hierdoor wordt het een kunst om de Feugelpôlle te behouden voor de kustveiligheid, de vogels en de Waddenbeleving.

Uitvoering van experiment
De uitvoering van het experiment start in augustus 2012. Met kleischelpen en rijshouten dammen wordt geprobeerd de natuurlijke kweldervorming in goede banen te leiden. De uitdaging bij dit experiment is om erachter te komen welke maatregelen de mens kan nemen om de dynamische natuur maximaal zijn werk te laten doen. Het project heeft dus niet als doel om de zee tegen te houden, maar hem in goede banen te leiden. Hierdoor blijven bijzondere waarden zoals de broedvogelkolonie bij de Feugelpôlle behouden. Het project met de Feugelpôlle is een onderdeel van het landelijke innovatieprogramma ‘natuurlijke klimaatbuffers.’

Meer informatie
Meer informatie over dit project is te vinden op de websites van natuurlijke klimaatbuffers en van het programma naar een rijke waddenzee.