Friese bijstandsjongere mist opleiding

Uit cijfers van de Friese gemeenten blijkt dat van de jongeren tot 27 jaar die een bijstandsuitkering ontvangen een hoog percentage geen startkwalificatie heeft (dat wil zeggen, hooguit MBO-1 opleiding). In heel Friesland gaat het om 60% en in de gemeenten in Noordwest Fryslân (inclusief de eilanden) gaat het zelfs om 87,5 procent. Deze jongeren maken nauwelijks kans op de arbeidsmarkt doordat hoger opgeleide mbo’ers de voor hen geschikte banen invullen.

Jouke van Dijk, hoogleraar Arbeidsmarkt analyse aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de directie van de Waddenacademie werd voor dit artikel in Friesch Dagblad geïnterviewd. Van Dijk maakt zich zorgen over de kansen voor jongeren met hooguit een MBO-1 opleiding.

 ,,60 procent vind ik vrij hoog. Het ligt mogelijk aan het al gemiddeld lagere opleidingsniveau in het Noorden en door verdringing op de arbeidsmarkt ”, zegt Jouke van Dijk. ,,De bedrijfsleider van de supermarkt kiest in deze tijden van weinig banen zijn liever voor iemand met mbo-2 voor achter de kassa. Daar kun je op dit moment gewoon heel weinig aan doen.”

Er verdwijnt daarnaast ook steeds meer laag geschoolde arbeid, eerder vooral in het productiewerk, nu ook in de dienstensector. ,,Vroeger stuurde je een afschrift naar de bank en verwerkte iemand dat. Nu  doe je dat met de app op je telefoon.” Van Dijk ziet wel kansen in zorg voor ouderen in  zorginstellingen of bij het in stand houden van scholen en openbaar vervoer in krimpgebieden. Maar dan moet er eerst de bereidheid zijn daar een minimumloon tegenover te zetten. ,,Daar hebben we als samenleving een verantwoordelijkheid in, maar daar zijn we ons nog niet van bewust”, zegt Van Dijk.

Met activerings-, school- en werktrajecten proberen gemeenten de jeugd aan de slag te krijgen. Een subsidie op werk blijkt daarbij goed te werken.

Lees het volledige artikel Friese bijstandsjongere mist opleiding dat op 1 november in het Friesch Dagblad is verschenen.