Fryslân Fernijt III: subsidiefonds van provincie Fryslân voor innovatieve projecten

Opnieuw is er een subsidiefonds voor bedrijven die innovatieve projecten starten. Fryslân Fernijt III helpt projecten met een relatief groot risico op gang. Er zit 4,2 miljoen Euro in het fonds. Het geld is bestemd voor proeven op de terreinen water, duurzame energie, toerisme en gezond ouder worden.

Woensdag 12 januari gaf gedeputeerde Galema (economie) de officiële aftrap. Dit gebeurt op een symposium in Leeuwarden. Hiermee geeft de provincie Fryslân een vervolg aan twee eerdere innovatieprogramma's.

Het is nog te vroeg om de effecten van het eind 2010 geëindigde Fryslân Fernijt II vast te kunnen stellen. De projecten moeten eerst nog financieel worden afgerekend en beoordeeld. Al wel is duidelijk dat ondernemers de weg naar dit fonds goed wisten te vinden. Er werden 25 projecten gehonoreerd, waarvan 8 in de toeristische sector, 8 binnen watertechnologie en 9 die vallen binnen het thema duurzame energie.

Gedeputeerde Galema vindt het belangrijk dat de overheid subsidies beschikbaar stelt om innovatie in het Friese bedrijfsleven aan te jagen. 'Dat past in onze ambitie om van Fryslân een kenniseconomie te maken. Er zijn inmiddels heel wat bedrijven en bedrijfjes ontstaan als spin-off van wat ooit begon met steun van Fryslân Fernijt. Het is een soort kraamkamer.'

Het eerste  innovatieprogramma Fryslân Fernijt leverde 444 fte aan extra werkgelegenheid op. In 2004-2007 stelde de provincie Fryslân 4,5 miljoen Euro subsidie beschikbaar. Met dit subsidiebedrag werd indertijd voor 26 miljoen Euro aan investeringen uitgelokt. Galema: 'Ik hoop dat we met dit programma weer zo'n mooi resultaat kunnen neerzetten.'

Bovenstaande subsidieregeling is ook te vinden in het subsidieportaal van de Waddenacademie. Hier vindt u meer interessante subsidiemogelijkheden voor Waddenonderzoekers.