Fryslân zet University Campus Fryslân op

De provincie Fryslan en de gemeente Leeuwarden investeren de komende vier jaar ruim 18 miljoen Euro in de ontwikkeling van de University Campus Fryslân (UCF).

De Waddenacademie is trekker van het onderzoek binnen de UCF en heeft, samen met de Fryske Akademy, het projectvoorstel om te komen tot een International Graduate and Research School (IGRS) opgesteld.

Al in 2011 kunnen in Leeuwarden studenten beginnen met nieuwe universitaire mastersopleidingen en starten met promoties. Dit kan in studierichtingen als watertechnologie en meertaligheid.

Fryslân zet daarvoor de University Campus Fryslân (UCF) op. Dit is een academisch netwerkverband van hoger onderwijsinstellingen in Leeuwarden en vier universiteiten. Het is geen zelfstandige universiteit.
Komend jaar kunnen naar verwachting 20 tot 40 studenten terecht aan de UCF. Het uiteindelijk streven is 450 studenten. Behalve watertechonlogie en meertaligheid kunnen ze ook kiezen voor studies als toerisme, 'groene' lifescience, leefbaarheid en duurzame energie.

Deze studies sluiten nauw aan op de activiteiten in Fryslân. Voorbeelden zijn de watertechnologische projecten van Wetsus, het opwekken van energie blue energy uit getijdenbeweging van eb en vloed en de betekenis van meertaligheid in Europa. Het noorden vormt een natuurlijk laboratorium voor de studenten.

Het academisch onderwijs en onderzoek wordt aangeboden door bestaand hoger onderwijs en universiteiten. Tegelijkertijd wil de UCF een brug slaan naar het Friese MBO en het bedrijfsleven. De UCF fungeert daarbij als kennisacademie voor het bedrijfsleven.

De instelling verbindt bovendien jonge afgestudeerde academici aan (projecten van) het bedrijfsleven en helpt hen wanneer zij een eigen bedrijf willen beginnen.

Naast provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden zijn deelnemers bij de start de Friese hogescholen Stenden, NHL Hogeschool en Van Hall Larenstein, de Fryske Akademy, de Waddenacademie, Watertechnologisch instituut Wetsus en de universiteiten van Groningen, Twente, Wageningen en Delft.

Provincie en gemeente dragen de eerste ontwikkelkosten: 16,4 miljoen Euro van de provincie en Leeuwarden met 2 miljoen Euro voor 4 jaar. Provinciale Staten en de gemeenteraad van Leeuwarden gaven eind vorig jaar unaniem hun fiat voor het ontwikkelen van de plannen. Nu moeten zij oordelen over de uitwerking het Programma University Campus Fryslân 2010 - 2015.
De UCF komt twee eeuwen nadat de Franeker universiteit sloot.

Meer informatie vindt u op de website www.fryslan.nl/ucf, waar u ook het projectplan IGRS kunt downloaden.