Gebiedsbijeenkomst masterplan Gulden Lân -Gouden Land

Landschapsarchitect Peter de Ruyter geeft op woensdagavond 12 september in Arum een toelichting op het masterplan Gulden Lân / Gouden Land.

Zicht op Pingjum. Foto: Gouwenaar, via wikimedia

De vijf Marneslenkdorpen Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich hebben de ambitie opgevat om in gezamenlijkheid na te denken over de toekomst van de streek; het eigenzinnige ‘Gouden Land’. Hoe kunnen lopende en nieuwe initiatieven op een goede wijze landen in een ‘weerbaar, (be)leefbaar en veelkleurig’ landschap in 2030? Welke ontwikkelingen spelen dan? Tijdens deze bijeenkomst kunnen bewoners de plannen met eigen ideeën aanvullen.

Pier Vellinga van de Waddenacademie neemt de bezoekers tijdens de informatieavond mee in de gevolgen van de klimaatverandering voor boer, waterhuishouding en biodiversiteit. Tevens is er volop gelegenheid om te praten over de beleving van het huidige landschap, het rijke verleden en de kansen voor de toekomst.

De bijeenkomst is in Herberg de Gekroonde Leeuw. Aanvang 19.30.