Gemeenschappelijke agenda Studium Generale Leeuwarden gelanceerd

Op donderdag 30 oktober werd de website van gemeenschappelijke agenda Studium Generale Leeuwarden gelanceerd. Bestuurder van University Campus Fryslân (UCF) Frans Zwarts en Wethouder Thea Koster van de gemeente Leeuwarden lanceerden in het bijzijn van deelnemende organisaties de website.

Logo Studium Generale Leeuwarden

Op het gebied van wetenschap en samenleving wordt in de Friese hoofdstad steeds meer activiteiten georganiseerd door verschillende partijen. Om ervoor te zorgen dat verschillende activiteiten elkaar niet overlappen en om de inwoners van Fryslân een overzicht te geven van alle activiteiten die georganiseerd worden hebben UCF en Tresoar Studium Generale geïnitieerd; een gemeenschappelijke agenda.

Kennis verrijkt. Met die missie brengt Studium Generale Leeuwarden lezingen, debatten en symposia onder de aandacht die bijdragen aan het verbeteren van Leeuwarden kennis- en studentenstad.

Instellingen en organisaties uit onderwijs, zorg, kunst, media en cultuur werken samen om publieksbijeenkomsten met een duidelijke wetenschappelijke component toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek.

De verschillende organisaties die activiteiten, zoals lezingen en debatten organiseren in de stad zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de agenda. Organisaties die tot nu toe zijn aangesloten zijn: Waddenacademie, Fries Museum, Leeuwarder Courant, ARK Fryslân, Fryske Akademy, NHL Hogeschool, Stenden, VHL Hogeschool, Openbare Bibliotheek, MCL Academie, Tresoar en UCF.

Bekijk de website van Studium Generale Leeuwarden.