Geopark de Hondsrug: het eerste Geopark van Nederland

In september 2013 heeft het Europese Geopark Netwerk bekend gemaakt dat De Hondsrug de status van Europees Geopark krijgt. Het Hondsruggebied is het eerste Geopark van Nederland en na het verkrijgen van de status lid van het European Geoparks Network en van het Global Geoparks Network. Beide netwerken staan onder toezicht van Unesco. Inmiddels zijn er zo’n 60 Europese Geoparken. Zij zijn onderdeel van een wereldwijd netwerk van 100 Geoparken.

logo

In Drenthe is in 2010 door een aantal partijen, waaronder de provincie Drenthe, de Hondsruggemeenten, Staatsbosbeheer en het Hunebedcentrum het initiatief genomen om van het unieke Hondsruggebied een Geopark te maken om zodoende de identiteit van het Hondsruggebied nieuw leven in te blazen. Veel mensen zijn bekend met de Hondsrug, maar ze kennen vaak niet de bijzondere ontstaansgeschiedenis en de cultuurhistorie ervan.

Geopark de Hondsrug richt zich bij het ontsluiten van haar gebiedsverhaal op de inwoners, op het onderwijs en op het toerisme. Zo is er de Hondsrugaccademie, waar door middel van lezingen en cursussen inzicht wordt gegeven in de kleurrijke ontstaansgeschiedenis en de cultuurhistorie van het prachtige Hondsruggebied. De talloze verhalen over bewoners die door de eeuwen heen het gebied hebben bevolkt worden steeds belicht vanuit de ondergrond: de geologische ontstaansgeschiedenis. Middelen die hiertoe worden ingezet zijn gidsen, kaarten, een foto-archief en filmmateriaal. Ook wordt ieder jaar in mei een Geoparkweek georganiseerd.

meer informatie: www.geoparkdehondsrug.eu