Geoscientific Research in the Wadden Sea Region: themanummer van het NJG online

In november 2012 verschijnt een speciale uitgave van het het wetenschappelijke tijdschrift ‘Netherlands Journal of Geosciences’.

Netherlands Journal of Geosciences

Deze speciale uitgave besteedt aandacht aan zowel de natuurlijke morfodynamische ontwikkeling, de huidige opbouw van de ondergrond, de gevolgen van klimaatveranderingen op het grondwatersysteem en de veligheid van de kust, alsook aan managementaspecten betreffende gebruik van de ondergrond van het Waddengebied.

De artikelen zijn via de website van de Waddenacademie beschikbaar in het thema Geowetenschap Geoscientific Research in the Wadden Sea Region: themanummer 'Netherlands Journal of Geosciences'.

Leden van Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap ontvangen een exemplaar van dit tijdschrift: zie www.kngmg.nl

U kunt ook een abonnement nemen op het tijdschrift "Netherlands Journal of Geosciences - Geologie en Mijnbouw". Meer informatie vindt u op de website www.njgonline.nl/publish/items/about.html