Grote sociaaleconomische gevolgen door mosseltransitie

De afspraken in het Mosselconvenant over de beperking van de bodemzaadvisserij en de ontwikkeling van mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s) hebben grote gevolgen voor de productie en sociaal-economische situatie in de mosselsector. Door de extra kosten van de mzi’s en het grotere aanbod van mosselen is de economische rentabiliteit van de mosselsector gedaald en heeft een derde van de bedrijven het momenteel moeilijk.

Hangcultuur voor mosselzaad. Foto: Salko de Wolff

Toch ziet een deel van de mosselkwekers mogelijkheden voor uitbereiding van het areaal van mzi’s, maar daarvoor zijn financiële middelen en optimalisatie van de percelen een drempel. Wageningen Economic Research en Wageningen Marine Research hebben in opdracht van de PO-Mosselcultuur een sociaal-economische evaluatie uitgevoerd, de resultaten zijn op 20 april door de onderzoekers aan de kwekers gepresenteerd.

Bekijk het volledige bericht op de Wageningen UR website

Hier is ook het onderzoeksrapport Mosseltransitie en natuurherstel - Sociaal-economische draagkracht en ontwikkelingen Nederlandse mosselsector, 2008-2017 (pdf 1,47 Mb) te downloaden.