Haalbaarheidsstudie vismigratierivier Afsluitdijk

Op 22 januari heeft gedeputeerde Tineke Schokker van de provincie Fryslân, als voorzitter van de stuurgroep “De Nieuwe Afsluitdijk”, het rapport naar de haalbaarheid van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk in ontvangst genomen.

Cover met de Artist Impression van de Vismigratierivier door de Afsluitdijk  (Bron: Dienst Landelijk Gebied)

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee blijkt dat de Vismigratierivier technisch haalbaar is en bijdraagt aan herstel van de visstand in het IJsselmeer en Waddenzee.

Het rapport Haalbaarheid vismigratierivier is te downloaden via de website van het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Lees ook het volledige persbericht over de aanbieding van het rapport.