Hand aan de kraan bij zoutwinning Wad

Als onder de Waddenzee zout wordt gewonnen, dan is het zaak ondertussen de invloeden

op de natuur in de gaten te houden. Daarbij is het essentieel de ‘hand op de kraan’ te houden. Dit is de voornaamste uitkomst van het onderzoek dat de Waddenacademie door vier onafhankelijke wetenschappers heeft laten doen.

Cover position paper zoutwinning

Aan Frisia Zout in Harlingen heeft het ministerie van Economische Zaken een vergunning verleend. Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming hebben bezwaar aangetekend uit vrees voor blijvende aantasting van het  ecosysteem. Deze organisaties vrezen onomkeerbare gevolgen door bodemdaling.

Het geschil was aanleiding voor de Waddenacademie om de wetenschappers Janos Urai van de Universiteit van Aken, Suzanne Hulscher van de universiteit van Twente, Patrick Meire van de universiteit van Antwerpen en beleidsonderzoeker Gerlof Rienstra naar de kwestie te laten kijken. De uitkomsten zijn  vastgelegd in een onlangs door de Waddenacademie uitgegeven Position Paper Zoutwinning onder de Waddenzee

Lees hier het volledige bericht Hand aan de kraan bij zoutwinning Wad (pdf 0,1 Mb) uit de Leeuwarder Courant.