Handreiking buitendijks erfgoed noordelijk kustgebied verschenen

Hoe kun je omgaan met het buitendijks erfgoed van het Noord-Nederlandse kustgebied? Wat is er buitendijks te verwachten en waar let je op? In samenwerking met gemeenten, steunpunten, provincies en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is er een handreiking opgesteld.

Cover

Dit is de eerste keer dat op deze manier aandacht besteed wordt aan erfgoed buitendijks. Buitendijks erfgoed zijn zowel zichtbare objecten zoals vuurtorens, lichtbakens en peilschaalhuisjes, als onder water verdwenen resten van bewoning, dijken, schepen en vliegtuigen. Tot nu toe realiseerde men zich nauwelijks dat er aan de waterkant en onder water ook cultureel erfgoed aanwezig is.

Deze handreiking biedt informatie over de ontstaansgeschiedenis van het Noord-Nederlandse kustgebied en het type erfgoed dat langs de kust, buitendijks in en onder water te verwachten valt. Ook de noodzaak om dit kustgerelateerde erfgoed te inventariseren en te waarderen wordt besproken. Gemeenten vinden er bovendien concrete handvatten voor het opstellen van een eigen, stimulerend beleid.

Het document Handreiking buitendijks erfgoed noordelijk kustgebied is te downloaden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Hier is ook het bijbehorende achtergronddocument Bewoningsgeschiedenis noordelijk kustgebied te downloaden.