Hermineke van Bockxmeer in Raad van Toezicht Waddenacademie

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de Stichting Waddenacademie. Per 1 maart wordt drs. Hermineke van Bockxmeer benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie.

 

Hermineke van Bockxmeer is Directeur Sport & Cultuur bij de Gemeente Rotterdam. Zij neemt de plaats in van Marius Enthoven die in november 2016 afscheid nam van de Raad van Toezicht als vertegenwoordiger van het bestuur en beleid.

Meer informatie over Hermineke van Bockxmeer.

Meer informatie over de Raad van Toezicht.