Herstel van de visstand in de Waddenzee met kunstmatige riffen

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Christiaan Kooistra, Michiel Firet en Vincent Tiel Groenestege, werkzaam voor het Programma naar een Rijke Waddenzee.

spiegeling in de vorm van een vis op het droogvallende wad. Foto: Waddenacademie.

De dalende visstand in de Waddenzee is niet een nieuw probleem, maar de aantallen zakken dermate snel dat het steeds meer zorgen baart. Sinds de jaren '80 al zien we een dalende trend in de hoeveelheid vis.

Per soort zijn er grote verschillen. Slecht gaat het vooral met soorten als kabeljauw, schol en schar. Andere soorten zijn stabiel of laten zelfs een stijging zien, zoals de zandspiering.

Die dalende visstand was voor het Programma naar een Rijke Waddenzee reden om onlangs een steen in de vijver te gooien met de dialoogbijeenkomst over harde structuren in de Waddenzee. Moeten wij als mensen kunstmatig riffen aanleggen om de visstand te verbeteren? Of is de Waddenzee en de visstand juist gebaat met zoveel mogelijk rust?

Het volledige artikel Herstel van de visstand in de Waddenzee met kunstmatige riffen verscheen in op 24 december in het Friesch Dagblad. Op de website van het Friesch Dagblad kunt u ook reageren op dit artikel.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.