Het belang van goed beheer van de Wadden

Vrijdag 19 oktober stond in het NRC Handelsblad een artikel over het belang van goed beheer voor het Waddengebied.

Hierin wordt onder andere gepleit voor een centraal coördinatiepunt om meer overzicht te krijgen.

Arjan Berkhuysen, de directeur van de Waddenvereniging, vertelde in dit interview met Karin de Mik wat volgens hem de huidige problemen zijn.
Hierbij benadrukt hij vooral het belang van rekening houden met de cumulatieve effecten van verschillende vergunningsaanvragen in het Waddengebied.

Het artikel is hier op de website van de waddenvereniging te vinden.