Het land was te klein voor een bultrug

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Mardik Leopold, marien bioloog bij IMARES op Texel.

Op Texel is de aangespoelde bultrug ontleed ten behoeve van de wetenschap. Foto: Katja Philippart

Nederland ligt aan zee en in zee leven zeezoogdieren. Alles wat leeft gaat een keer dood, zo ook zoogdieren. Toch was er een hoop commotie toen er in december 2012 opeens een bultrug strandde op de Razende Bol bij Texel.

Een levend gestrande bultrug bleek voor veel mensen onacceptabel. Gewoon de natuur haar werk laten doen, waarbij de walvis ofwel zichzelf zou weten los te werken en weg zou zwemmen, ofwel na enige tijd zou overlijden, was iets dat maar weinigen konden overwegen.
Het leert ons dat wij slecht met de natuur kunnen omgaan wanneer deze zich aan ons openbaart in de gedaante van een groot, aaibaar, stervend dier. Veel mensen wilden ofwel het dier 'redden', ofwel het 'uit zijn lijden verlossen'. Dat er geen enkel bewijs was dat het dier gered kon, of zelfs maar wilde worden, maar ook niet dat het dier leed, ging aan de meeste mensen voorbij: hulp moest en zou geboden worden.

Lees het volledige artikel Het land was te klein voor een bultrug op de site van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.