Het lot van zeegrasgraszaden en implicaties voor kustvegetatieherstel

Op maandag 20 maart promoveerde Zhenchang Zhu aan de Radbouduniversiteit Nijmegen op het proefschrift "Seed fate in space and time. Implications for regeneration of coastal wetlands".

De onderzoeker aan het werk. Bron: NIOZ

Zeegrasvelden vormen belangrijke kraamkamers voor verschillende vissoorten, ze dragen bij aan een hoge biodiversiteit en aan kustbescherming door de golfslag te dempen. Bescherming en herstel van de kustecosystemen is dus erg belangrijk. De vestiging van zeegraszaden in de bodem is daarvoor essentieel, maar de kans op slagen is vaak laag door de barre omstandigheden in het water.

Zhenchang Zhu benadrukt in zijn proefschrift dat zaden goed gebruik moeten kunnen maken van korte periodes van gunstige condities, zogenaamde ‘windows of opportunity’. Eerst moeten levensvatbare zaden naar de juiste hoogteligging en bodemdiepte worden gebracht door het getij en door zaadtransporterende dieren. Vervolgens zijn de geschikte golfcondities en de afwezigheid van zaad- en zaailingconsumenten nodig voor het overleven van de zaden, tot het juiste moment om de zaad-zaailing transitie te realiseren. Deze informatie is van belang voor de instandhouding en het herstellen van aangetaste kustmoerassen.

Ook voor het gebruik van kustvegetatie als ecosysteem-gebaseerde kustverdediging - met het oog op klimaatverandering – zijn Zhu’s resultaten nuttig. Lees ook het persbericht van het NIOZ.

Biografie
Zhenchang Zhu (China, 1986) studeerde Biotechnologie en Wetland ecologie aan East China Normal University. Tussen 2011 en 2015 deed hij promotieonderzoek bij de Radboud Universiteit en het NIOZ, het Koninklijk Nederland Instituut voor Onderzoek der Zee gevestigd in Yerseke, waar hij nu werkt als postdoc.