Het rapport “Spoelmeer Kennistafel Holwerd aan Zee” is online.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben begin juni deze Kennistafel georganiseerd in Leeuwarden.

 De bevindingen van deze Kennistafel kunt u hieronder downloaden:

Download: Rapport “Kennistafel Spoelmeer Holwerd aan Zee”(PDF, 2.4 Mb)

Meer weten over de plannen rondom Holwerd aan Zee?
www.holwerdaanzee.nl