Het waddengebied; De omstreden toekomst van een culturele erfenis

Vijfde Waddenlezing door drs. Otto Knottnerus op maandag 7 maart aanstaande

 

Het waddengebied is een landschap van mensen, beheerd door mensen en grotendeels gemaakt door mensen, aldus historisch-socioloog Otto Knottnerus.

We vergeten dat wel eens als we over trekvogels, kokkels en gasboringen hebben. Die mensen wonen niet op zandplaten en modderbanken, maar op de eilanden, achter de dijken en in de grote steden aan de randen van het gebied. Zij zijn van groot belang voor de toekomst van de wadden: niet alleen als bewoners, ook als toeristen, investeerders, natuurliefhebbers, wetenschappers en kunstenaars. De liefde voor het landschap begint bij hen vaak in de eigen leefomgeving. Als we de toekomst van dit landschap willen veiligstellen, dienen we de bewoners en gebruikers van het gebied in onze besluitvorming te betrekken. Voor onze kennis over de geschiedenis en de cultuur van het Waddengebied willen vergaren, dienen we in de eerste plaats bij de mensen aan te kloppen. En zij vormen ook onze belangrijkste toetssteen voor de bruikbaarheid van die kennis, aldus Knottnerus.

De toekomst van het Waddengebied is in zijn ogen dan ook afhankelijk van de manier waarop we met onze culturele erfenis leren omgaan. De wetenschap kan daaraan alleen bijdragen als men zijn ivoren toren wil verlaten, als men discussies met het publiek durft aangaan, als de taal van de wetenschap aansluit bij de vragen van de mensen. Dat lukt niet als we alles willen meten, tellen en terugbrengen tot vaste kaders en toetsbare doelstellingen. Wat we nodig hebben meer dan alleen een interdisciplinaire aanpak: een transdisciplinaire werkwijze, waarbij wetenschappers luisteren naar het publiek en hun kennis aan de samenleving ter beschikking stellen. Dat vergt creativiteit, maar ook de moed om de gebaande paden te verlaten. Is de wetenschap daartoe bereid?

Deze en andere vragen komen aan de orde in de vijfde Waddenlezing die op 7 maart aanstaande wordt gehouden door drs. Otto Knottnerus, freelance historisch-socioloog.

De lezing van Otto Knottnerus,  getiteld 'Het waddengebied; de omstreden toekomst van een culturele erfenis',  is van 20.00 uur tot 21.30 uur in de Kanselarij (Fries Museum), Turfmarkt 11, 8911 KS te Leeuwarden. Er is alle gelegenheid om met Otto Knottnerus en met elkaar in discussie te gaan. Toegang tot de lezing is gratis.

U bent van harte welkom!