Het Waddengebied. De ongepolijste rand van het land

Blauwe Kamer, tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedenbouw, heeft in nummer 5 van 2010 een artikel gepubliceerd over het werelderfgoed Waddenzee, getiteld: "Ontwerpopgave werelderfgoed (5): het Waddengebied. De ongepolijste rand van het land".

Het artikel is deel 5 in een serie over Nederlandse Werelderfgoederen. Jos Bazelmans, bestuurslid van de Waddenacademie is geïnterviewd voor het artikel, waarin ook aandacht wordt besteed aan de rol van de Waddenacademie in het waddengebied.

Voor de meeste Nederlanders bestaat het Unesco-werelderfgoed de Wadden vooral uit de eilanden, waar een afgemeten combinatie van natuur en voorzieningen voor toeristen garant staat voor een optimale verblijfskwaliteit. Eric Luiten en Marieke Berkers bekeken het erfgoed vanaf de andere kant, het landschap rond de Ems en de Dollard en de kust van Noord-Groningen. Hier is niets gekunsteld, niets gestileerd. Aan weerszijden van de zeedijk ligt een gemaakt landschap dat vooral zichzelf is.

Lees meer in de pdf met het volledige artikel.

Bron: Blauwe Kamer, meer informatie www.blauwekamer.nl.