Het Waddenplein; over schoonheid en verval, actie en verwaarlozing, verleden en toekomst

Bij de opening van Springtij 2015 is het nieuwe boek van Wouter van Dieren gepresenteerd.

Cover Waddenplein_Wouter van Dieren
Jouke van Dijk neemt het boekje in ontvangst uit handen van Wouter van Dieren. Foto: Kim Nackenhorst.

De publicatie is een bewerking van de lezing die Wouter heeft gehouden tijdens een internationaal symposium dat de Waddenacademie op 10 en 11 december 2014 in samenwerking met NWO in Leeuwarden heeft gehouden.

In de publicatie concludeert hij dat er veel is bereikt, maar ook dat er nog veel te doen valt. Wouter van Dieren analyseert op scherpe wijze de ontwikkelingen in het waddengebied en geeft aan wat er volgens hem wel en niet goed gaat, waarbij hij niet schroomt om man en paard te noemen. Het boek van Wouter van Dieren is de 6e publicatie in de lezingenreeks van de Waddenacademie.

Het boek is te downloaden via de pagina Publicaties Waddenacademie.