Het Waddenplein; over schoonheid en verval, actie en verwaarlozing, verleden en toekomst

Cover Waddenplein

De publicatie is een bewerking van de lezing die Wouter heeft gehouden tijdens een internationaal  symposium dat de Waddenacademie op 10 en 11 december 2014 in samenwerking met NWO in Leeuwarden heeft gehouden. In de publicatie concludeert hij dat er veel is bereikt, maar ook dat er nog veel te doen valt. Wouter van Dieren analyseert op scherpe wijze de ontwikkelingen in het waddengebied en geeft aan wat er volgens hem wel en niet goed gaat, waarbij hij niet schroomt om man en paard te noemen.

Download file

Het Waddenplein; over schoonheid en verval, actie en verwaarlozing, verleden en toekomst (pdf 10,5 Mb)