Hindeloopen, hotspot aan de Zuiderzee

Op 5 maart was de zesde avond van de lezingen-/documentairereeks Wadblik. De zaal was weer tot de laatste stoel bezet voor een voorstelling die deze keer werd verzorgd door Frank van der Velden en Gieneke Arnolli van het Fries Museum.

Een vol filmhuis op 5 maart.
Jaqueline Schrijver van Film in Friesland met Gieneke Arnolli (Fries Museum), de tweede spreker van de avond.

Zij gaven een voorproefje van hoe het historische Hindelooper erfgoed en zijn betekenis vandaag zichtbaar worden gemaakt in het nieuwe Fries Museum, en gebruikten daarbij historisch filmmateriaal uit het Fries Film Archief.

Frank van der Velden, hoofd collectievorming en -onderzoek, ging voor de pauze in op de vraag welke invloed ‘de buitenwereld’ had op Hindeloopen. Na haar bloeitijd is Hindeloopen in de algemene beleving altijd ‘anders’ en ‘eigen’ gebleven, maar in hoeverre is wat wij nu van Hindeloopen weten gebaseerd op 19de-eeuwse mythes en waar kijken we eigenlijk naar?
Na de pauze besprak conservator textiel Gieneke Arnolli de oorsprong van de Hindelooper kleding en hoe deze zich verhoudt tot de rest van het waddengebied. Ook ging ze in op de herleving van de Hindelooper dracht in onze tijd. Een compilatie van de filmbeelden die werden getoond is hier te zien.

Wadblik is een initiatief van de Waddenacademie, Fries Museum, Film in Friesland en de Nationale Unesco Commissie, waarin lezingen worden gekoppeld aan historisch beeldmateriaal. Het volledige programma van Wadblik, dat loopt tot en met mei 2012, vindt u op de websites van de vier organisaties.