HISGIS laat historisch Groningen zien

It HISGIS Groningen, ofwel de Historische Basiskaart Groninger Kustgebied wordt op vrijdag 7 mei 2010 gelanceerd in congrescentrum 'Het Kasteel' te Groningen. De middag begint om 15.30 uur.

Het HISGIS Groningen is vanaf vrijdag 7 mei te vinden op de website www.hisgis.nl , daar kan ook het HISGIS Fryslân worden bestudeerd. HISGIS staat voor HIStorisch Geografisch InformatieSysteem. De vakgroep Geschiedenis en Letterkunde van de Fryske Akademy heeft de afgelopen twee jaar gewerkt aan het samenstellen van deze Historische Basiskaart Groninger kustgebied, met financiële steun van het Waddenfonds. Daarbij werd samen gewerkt met de afdeling Economische en Sociale Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen, de Leerstoelgroep Agrarische Geschiedenis van de Universiteit Wageningen, de GIS-specialist van de afdeling Geografie van de Universiteit van Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort.

200.000 percelen in basislaag Met het HISGIS Groningen is het oudste kadaster (1832) van Groningen in zijn geheel gedigitaliseerd, zodat ruim 200.000 percelen terug te vinden zijn in de basislaag. Het geeft een fundering voor de presentatie en analyse van alle mogelijke cultuurhistorische geo-informatie. Door die opbouw kan het straks met tal van nieuwe gegevens- en kaartlagen worden uitgebreid en verrijkt worden, variërend van bezitsreconstructie en ruimtelijke weergaves van volkstellingen tot luchtfoto's en manuscriptkaarten.

Bij de presentatie op 7 mei spreken prof.dr. Hans Mol, projectleider HISGIS Groningen, werkzaam bij de Fryske Akademy, en prof.dr. Maarten Duijvendak van de Rijksuniversiteit Groningen. Mol gaat in op de totstandkoming van het project en werkt het thema 'Groninger kloosters en waterstaat in de volle middeleeuwen', uit, met behulp van bezitsreconstructie. Duijvendak geeft aan wat de verrijkingsmogelijkheden en prioriteiten zijn voor het Groninger HISGIS. Drs. Jan Abrahamse, schrijver, oud-redacteur van Noorderbreedte en lid van de adviescommissie van het Waddenfonds, lanceert de site. Daarna krijgen de aanwezigen zelf de mogelijkheid om het HISGIS Groningen te verkennen op een aantal pc's.